ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2012

ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತು

     

                 ಓದದೆ   ಎಸೆದಳು 
               ನಾ  ಕೊಟ್ಟ  ಅವೆಷ್ಟೋ  ಕವಿತೆಗಳನ್ನು 
                     ಅವಳಿಗೇನು   ಗೊತ್ತು 
                   ಅದರಲ್ಲಿನ   ಪ್ರತಿಯೊಂದು   ಪದಕ್ಕೂ 
                       ಉಸಿರು  ನೀಡಿದವಳು  ಅವಳೇ ಎಂದು

 

                           


-ರಂಗನಾಥ್

11 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: