ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2012

ಕಡೆಗಣಿಸ ಬೇಡ


ಕಡೆಗಣಿಸ ಬೇಡ  ಗೆಳತಿ 

ನಾನು  ಸೋತವನೆಂದು 

ನಾ ಸೋತಿದ್ದೆ   

 ನೀ  ಗೆಲ್ಲಲೆಂದು 

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: