ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2012

ಕಡೆಗಣಿಸ ಬೇಡ


ಕಡೆಗಣಿಸ ಬೇಡ  ಗೆಳತಿ 
ನಾನು  ಸೋತವನೆಂದು 
ನಾ ಸೋತಿದ್ದೆ   
 ನೀ  ಗೆಲ್ಲಲೆಂದು 

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: