ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 9, 2012

ಅದೇಗೆ ಬಂದೆಮನೆಯ   ಕಿಟಕಿ  ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು

 ಭದ್ರವಾಗಿ  ಮುಚ್ಚಿ  ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಳಿಯನ್ನು

 ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದ್ದರು ಅದೇಗೆ ಬಂದೆ ನೀನು ನನ್ನ  ಕನಸೊಳಗೆ ??

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: